Výuka českého jazyka pro ukrajinskou mládež je v plném proudu v DDM Smetanka, Nový Bor

Síť pro Ukrajinu

Výuka českého jazyka pro ukrajinskou mládež je v plném proudu v DDM Smetanka, Nový Bor

Studenti zapojení v projektu Erasmus+ „Výuka jazyků a uplatnění v gastronomii“ pracují na zdokonalení komunikačních dovedností v českém jazyce. Nesedí jenom u učebnic, ale díky paní učitelce Marcele Meidingerové je výuka plná interaktivních cvičení, her a diskusí. To jim umožní vyzkoušet si češtinu v praktických situacích. Právě díky mixu teorie a praxe postupně nabývají sebedůvěry, která je nezbytná k dosažení plynulosti v cizím jazyce.

I když se každý student nachází na jiné jazykové úrovni, společnou prací se všichni zlepšují.

Jsme hrdí na pokrok, kterého naši studenti v tak krátkém čase dosáhli, a těšíme se na to, co všechno zvládnou.

Děkujeme vám za podporu naší výukové iniciativy a těšíme se na sdílení dalších úspěchů!

Výuka českého jazyka pro mladé lidi z Ukrajiny probíhá v rámci projektu Erasmus+ „Výuka jazyků a uplatnění v gastronomii“ spolufinancovaného Evropskou unií.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *