Category: Uncategorized

Síť pro Ukrajinu

Výuka českého jazyka pro ukrajinskou mládež je v plném proudu v DDM Smetanka, Nový Bor

Studenti zapojení v projektu Erasmus+ „Výuka jazyků a uplatnění v gastronomii“ pracují na zdokonalení komunikačních dovedností v českém jazyce. Nesedí jenom u učebnic, ale díky paní učitelce Marcele Meidingerové je výuka plná interaktivních cvičení, her a diskusí. To jim umožní vyzkoušet si češtinu v praktických situacích. Právě díky mixu teorie a praxe postupně nabývají sebedůvěry,…
Read more