Síť pro Ukrajinu

Mladým lidem z Ukrajiny otevíráme dveře v gastronomických oborech, pracovních příležitostech a zlepšujeme jejich jazykové kompetence.

V jazykových kurzech bude odučeno celkem 248 hodin pro 34 osob.

odučeno

pro

V gastronomických kurzech bude odučeno celkem 70 hodin pro 36 osob.

ODUČENO

pro

O PROJEKTU

“Výuka jazyků a uplatnění v gastronomii” Číslo žádosti: 2022-2-CZ01-KA210-YOU-000091199
Posláním našeho česko-polského projektu je poskytnout ukrajinským uprchlíkům nástroje, které potřebují k tomu, aby se nejen přizpůsobili novému prostředí, ale aby se jim dařilo a mohli smysluplně přispět ke své hostitelské zemi.
Náš projekt se věnuje usnadnění integrace ukrajinských uprchlíků do české a polské komunity prostřednictvím poskytování základního jazykového vzdělávání v češtině a polštině. Znalost místních jazyků je základním kamenem úspěšné integrace, která uprchlíkům umožňuje komunikovat, najít si zaměstnání a navázat smysluplné vztahy.

Kromě jazykové výuky se snažíme vybavit uprchlíky cennými profesními dovednostmi. Nabízíme jim kulinářské kurzy, které jim pomohou stát se kvalifikovanými kuchaři a číšníky. To nejen zvyšuje jejich zaměstnatelnost, ale také je podporuje v tom, aby se o svou jedinečnou kulturu a kulinářské tradice podělili se svými novými komunitami, což podporuje kulturní výměnu a porozumění.

Poskytováním jazykového vzdělávání a odborné přípravy se snažíme posílit postavení ukrajinských uprchlíků, podpořit jejich nezávislost a usnadnit jejich integraci na trhu práce.

JAZYKOVÉ KURZY

Naše jazykové kurzy jsou odrazovým můstkem pro úspěšnou integraci ukrajinských uprchlíků do české a polské komunity. V těchto kurzech poskytujeme komplexní jazykové vzdělání, které uprchlíkům pomáhá zdokonalit se v češtině a polštině. Zvládnutí místních jazyků je klíčové pro efektivní komunikaci, která následně otevírá dveře k pracovním příležitostem a smysluplným sociálním kontaktům. Nabídkou těchto dlouhodobých jazykových kurzů se snažíme zajistit, aby se uprchlíci nejen přizpůsobili novému prostředí, ale aby se jim v novém domově dařilo a stali se aktivními a angažovanými členy komunity.

V Česku
V česku výuka probíhá v Domu dětí a mládeže v Novém Boru, kde skupina mladých ukrajinců pod vedením paní učitelky Meidingerové dvakrát týdně zdokonaluje v českém jazyce. Výuka je mimo teorie zaměřená také na praxi: interaktivní cvičení, hry a diskuze, díky které si češtinu vyzkouší i v praktických situacích.

V Polsku
V Polsku se dvě skupiny ukrajinské mládeže setkávají dva krát týdně v městské knihovně v Boleslawci.

GASTRONOMICKÉ KURZY

Naše jazykové kurzy jsou odrazovým můstkem pro úspěšnou integraci ukrajinských uprchlíků do české a polské komunity. V těchto kurzech poskytujeme komplexní jazykové vzdělání, které uprchlíkům pomáhá zdokonalit se v češtině a polštině. Zvládnutí místních jazyků je klíčové pro efektivní komunikaci, která následně otevírá dveře k pracovním příležitostem a smysluplným sociálním kontaktům. Nabídkou těchto dlouhodobých jazykových kurzů se snažíme zajistit, aby se uprchlíci nejen přizpůsobili novému prostředí, ale aby se jim v novém domově dařilo a stali se aktivními a angažovanými členy komunity.

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

V poslední aktivitě projektu zpracujeme znalosti, poznatky a zkušenosti získané během realizace projektu a sdílíme je s dalšími lidmi, tak abychom napomohli dlouhodobě efektivnější integraci Ukrajinců a dalších cizinců do našich zemí..

Tato činnost vychází ze zpětné vazby a monitorování. Zpětnou vazbu od účastníků i školitelů shromažďujeme prostřednictvím hodnotících dotazníků. Tato zpětná vazba nám pomůže pochopit, jakého pokroku účastníci dosáhli, jaká byla jejich očekávání a jak nově nabyté jazykové dovednosti ovlivnily jejich život. Zjistíme také, jaké námi použité metody měly největší úspěch a jaké jsou naopak potřeba ještě doladit.

Součástí aktivity je také hodnocení našimi školiteli, koordinátorem a vedoucími praktické výuky, kteří poskytují cenná doporučení pro budoucí vzdělávací aktivity.

S výsledky vyhodnocení projektu se seznámíme na závěrečném workshopu v závěru projektu a budou k dispozici také na našich webových stránkách projektu, které jsou k dispozici v českém, polském a ukrajinském jazyce. Abychom mohli průběžně informovat účastníky i širokou veřejnost, vytvořím stránku na Facebooku. Tato platforma poskytuje aktuální informace o dostupnosti kurzů, aktualizace projektu a prostor pro účastníky, kteří se budou moci spojit, vzájemně se motivovat a řešit případné dotazy.

Výstupy této závěrečné aktivity jsou přínosné nejen pro naše organizace, ale také pro všechny účastníky z cílové skupiny. Důraz na hodnocení a zpětnou vazbu od účastníků nám bude vodítkem při nabízení podobných iniciativ jazykového vzdělávání v budoucnu.

Aktuality

Our Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

Team Member

job title

Point of Sale hardware, the till at a shop check out, has become very complex over the past ten years.

PARTNEŘI PROJEKTU

GetBizDone, s.r.o.

Jsme malá společnost se statusem sociálního podniku, která vznikla v roce 2019. Zabýváme se inovacemi, marketingem a v poslední době hlavně fundraisingem. Zaměstnáváme více než 30 % osob, které jsou znevýhodnění na trhu práce. Jedná se o lidi zdravotně postižené nebo lidi, kteří pečují o zdravotně znevýhodněné. Našim zaměstnancům poskytujeme možnosti práce z domova a odborné vzdělávání na míru.

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Wiedzy w Bolesławcu

Knihovna byla založena 27. listopadu 1945 jako první knihovní zařízení v Bolesławci a třetí v Dolním Slezsku. Sbírka knih celkem čítá 150 000 svazků a počet čtenářů se pohybuje kolem 8 000. V roce 2018 prošla knihovna organizačními změnami. Díky vedení města a finančním prostředkům z Regionálního operačního programu Dolnoslezského vojvodství 2014-2020, spolufinancovaného Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj, získala knihovna nové sídlo.

Hotel STARÝ MLÝN

Hotel STARÝ MLÝN se nachází v samém srdci Jesenicka obklopen kopci a lesy ve velice klidné části s názvem Dětřichov, přibližně tři kilometry od centra města Jeseník. Hotel nabízí 16 nově zrekonstruovaných pokojů s celkovou kapacitou 34 lůžek, stálou nabídku tradičních i netradičních jídel, finskou saunu a prostory pro konání firemních akcí, školení, oslav narozenin, svateb i smutečních hostin.

Kontaktní formulář

Odesláním dotazu networkforukraine.com, kontakt: burkova@smetankanovybor.cz, uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, jež jsem poskytl prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, pro účely vyřízení mého požadavku uplatněného touto formou, a to po dobu nezbytnou pro vyřízení mého požadavku, nebude-li souhlas odvolán dříve.