Měsíc: Říjen 2023

Síť pro Ukrajinu

Intenzivní kurz polského jazyka pro mládež z Ukrajiny

Intenzivní kurz polského jazyka pro ukrajinské občany probíhá ve Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu. Pod vedením paní Barbary Smoleńskiej a Elżbiety Hołyńskiej se studenti schází dvakrát týdně, aby poznali tajemství polského jazyka. Díky výuce zaměřené na konverzaci je pro ně polština čím dál srozumitelnější a cítí se stále jistější v každodenní komunikaci.

Výuka českého jazyka pro ukrajinskou mládež je v plném proudu v DDM Smetanka, Nový Bor

  Studenti zapojení v projektu Erasmus+ „Výuka jazyků a uplatnění v gastronomii“ pracují na zdokonalení komunikačních dovedností v českém jazyce. Nesedí jenom u učebnic, ale díky paní učitelce Marcele Meidingerové je výuka plná interaktivních cvičení, her a diskusí. To jim umožní vyzkoušet si češtinu v praktických situacích. Právě díky mixu teorie a praxe postupně nabývají sebedůvěry,…
Read more